KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. SHAFT VIBRATION OF THE TRUCK. In: Engineering Mechanics 2017 [online]. Brno University of Technology, 2017, s. 546-549 [cit. 2021-5-9]. ISBN 978-80-214-5497-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84222
Uložit do Citace PRO