MAN, Vojtěch. Využití experimentů pro zlepšení úrovně konstitutivních modelů tkání aortálních výdutí [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84226. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.

Uložit do Citace PRO