GILYAZOV, Danil. Jak udělat technický projev/prezentaci originální a poutavou [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84246. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Agata Walek.

Uložit do Citace PRO