HÁLA, Tomáš. Řízení velikosti napětí v NN síti pomocí distribučních a linkových transformátorů na základě distribuovaného měření [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84269. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO