STACHOVEC, Ivo. Vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny LKG [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8427. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Rusín.

Uložit do Citace PRO