GÁL, Radek. Systém vzdáleného monitorování teploty [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84281. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Pavlík.

Uložit do Citace PRO