BERANOVÁ, Denisa, Eva BARTONÍČKOVÁ, Jan KOPLÍK a Tomáš OPRAVIL. The ash from fluidized bed combustion as a donor of sulfates to the Portland clinker. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, s. 394-401 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.07.392
Uložit do Citace PRO