DOLEŽAL, Jan, Martin HÁJEK, Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, et al. Projektový management podle IPMA [online]. Grada, 2012 [cit. 2023-01-27]. ISBN 978-80-247-8034-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84300

Uložit do Citace PRO