KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ, Daniel BACHO a Libor HAVELKA. Právo Evropské unie: Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů [online]. Masarykova univerzita, 2013 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-210-5275-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84301

Uložit do Citace PRO