BALOGOVÁ, Kristina. Realizace technické infrastruktury v Brněnské metropolitní oblasti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dagmar Hrabincová.
Uložit do Citace PRO