AMBROŽOVÁ, Martina. Bytový dům, Letovice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84305. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO