ADAMEKOVÁ, Paulína. Způsoby buzení síranového pojiva na bázi anhydritu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84310. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Dominik Gazdič.
Uložit do Citace PRO