PŘIKRYL, Radek, Pavel OTŘÍSAL, Vladimír OBŠEL, Ľubomír ŠVORC, Radovan KARKALIĆ a Jan BUK. Protective Properties of a Microstructure Composed of Barrier Nanostructured Organics and SiOx Layers Deposited on a Polymer Matrix. Nanomaterials [online]. MDPI, 2018, 2018(8), 1-15 [cit. 2021-10-23]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: doi:10.3390/nano8090679
Uložit do Citace PRO