ČTVRTLÍK, Libor. Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84318. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO