CVEČKA, Tomáš. Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.

Uložit do Citace PRO