DOSTÁL, Tomáš. Vliv nového základu na konstrukci vinného sklepa [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84321. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.
Uložit do Citace PRO