ČECHAL, Petr. Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Jan Podroužek.
Uložit do Citace PRO