ČERVENKA, Jan. Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Juraj Chalmovský.
Uložit do Citace PRO