KOLÁŘ, Stanislav. Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí Logo! Soft Comfort [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8434. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.
Uložit do Citace PRO