FLOREKOVÁ, Skarleta. Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84343. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jiří Hirš.

Uložit do Citace PRO