FISCHER, Michal. Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84354. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO