FRČKA, Lukáš. Klimatizace zdravotnického provozu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO