DRTIL, Jiří. Bytový dům v Prostějově [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84374. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.
Uložit do Citace PRO