BROŽEK, Jan. Mikroskopické modely dopravy v intravilánu města [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Apeltauer.
Uložit do Citace PRO