FOLDYNA, David. Modelování pohybu osob uvnitř sportovního stadionu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Apeltauer.
Uložit do Citace PRO