BRTNÍKOVÁ, Tereza. Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO