BOHÁČOVÁ, Denisa. Vinařství SEKT Jan Petrák, Kobylí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84393. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.
Uložit do Citace PRO