CEPEK, Tomáš. Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Štumpf.
Uložit do Citace PRO