BOK, Jaromír. Odolnost spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8440. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO