HORÁČEK, Daniel. Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Kudrna.
Uložit do Citace PRO