KOPORCOVÁ, Diana Mária. Studium procesu dekarbonatace vápence [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84410. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Karel Dvořák.
Uložit do Citace PRO