JANOVÁ, Petra. Studium průniku lepidel do buněčné stěny [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84414. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.
Uložit do Citace PRO