KROČIL, Jan. Montovaná železobetonová hala [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84429. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Požár.
Uložit do Citace PRO