KOMOROVÁ, Magdaléna. Mikroelektrárny pro využití zbytkových spádů a průtoků [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84431. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.

Uložit do Citace PRO