MEZULIANÍK, Tomáš. Hutná mullitová ostřiva [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Nevřivová.
Uložit do Citace PRO