JANKO, Vojtěch. Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO