KUCHTA, Peter. Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Senici [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84451. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO