KRIVDA, Antonín. Studium reakce na oheň u tepelně izolačních materiálů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Martin Sedlmajer.
Uložit do Citace PRO