KUJAWA, Marek.  Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84457. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dagmar Hrabincová.
Uložit do Citace PRO