KALNÝ, Richard. Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Weyr.

Uložit do Citace PRO