KRŠKOVÁ, Šárka. Hodnocení poruch kamenných sloupů s využitím ultrazvukové metody [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84463. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.
Uložit do Citace PRO