HROCHOVÁ, Žaneta. Bytový dům v Hrabišíně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO