KUČERA, Martin. Vzduchotechnika tělocvičny [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Blasinski.
Uložit do Citace PRO