HOFFMANNOVÁ, Lada. Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO