MACEK, Jakub. Bytový dům v Šumperku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.
Uložit do Citace PRO