HLADÍKOVÁ, Simona. Realizácia hrubej vrchnej stavby polyfunkčního domu v Moravskom Svätom Jáne [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO