KUCHAŘ, Michal. Bytový dům v Miloticích nad Bečvou [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84523. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Beneš.

Uložit do Citace PRO