HORENSKÝ, Dominik. Polyfunkční dům Brno - Líšeň [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84534. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Antonín Odvárka.
Uložit do Citace PRO