HLADÍKOVÁ, Lucie. Posouzení vybraného čerpacího systému [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84540. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.

Uložit do Citace PRO