HRAZDIRA, Vojtěch. Rodinný dům železářstvím [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84541. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.
Uložit do Citace PRO